UTYLIZACJA

Zużyte kartridże oraz sprzęt elektryczny/elektroniczny stanowią często spory kłopot dla użytkownika. Ze względu na zawartość toksycznych substancji, stanowiących zagrożenie dla środowiska, zakazane jest wyrzucanie tego typu odpadu do śmietnika. Zabroniony jest również demontaż sprzętu we własnym zakresie-uprawnione są do tego wyłącznie zakłady przetwarzania, spełniające odpowiednie wymogi oraz posiadające zezwolenia.

Złamanie zasad postępowania ze zużytym sprzętem oraz pustymi kartridżami, może się wiązać z naliczaniem sporych kar pieniężnych!
Dlatego zachęcamy do oddawania takich odpadów wyłącznie podmiotom uprawnionym do zbiórki.

ODBIÓR BEZWARTOŚCIOWYCH ZUŻYTYCH KARTRIDŻY

Świadczymy usługę odbioru odpadów bezwartościowych , tj. pustych kartridży , które są niezdatne do ponownego użytku , ponieważ : są uszkodzone, mają defekty mechaniczne i elektroniczne, są zardzewiałe, połamane, w częściach itd.  Odpad przyjmujemy spakowany w big bagach lub na paletach.