DOKUMENTACJA

Zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z 20.06.2001) każda firma lub instytucja zobowiązana jest do zbiórki i przekazania do utylizacji lub recyklingu odpadów, a takimi są w rozumieniu wspomnianej ustawy puste tusze i tonery do drukarek.

Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia, które pozwalają nam na prowadzenie działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Wspieramy naszych Klientów w zakresie niezbędnej dokumentacji oraz ewidencji odpadów.eco.expression.pl

– Certyfikat ISO na Zarządzanie Recyklingiem –  9001;2009 14001;2005 18001;2007

– Pozwolenie na gospodarowanie odpadami o kodach: 160216, 160214 i 080318 – zbieranie, przetwarzanie transport