AKCJE EKOLOGICZNE

dienbezsmiecenia


ikcpdgecnccgdaid


plakat_mini


eco_plakat_bez-napisu


11 MAJ Dzień bez Śmiecenia z Eco Passion

Już wkrótce 11 maja kolejna edycja Ogólnopolskiej Kampanii Dzień bez Śmiecenia organizowaną przez firmę Rekopol S. A. przy współpracy z PW KRIS. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem „Stawiam na jakość. Sprawdzam!”. W ramach której będziemy namawiać do sprawdzenia czy skoro segregujemy odpady to robimy to poprawnie. W naszym przypadku są to zużyte tusze i tonery do urządzeń drukujących. Chcielibyśmy zwiększyć świadomość wśród naszych Klientów, iż są to materiały, które zgodnie z prawem nie mogą być wyrzucane do śmieci, tylko powinny być oddawane wyspecjalizowanym firmom do utylizacji. Za każdą ilość oddanych zużytych kaset muszą Państwo otrzymać tzw. Kartę Przekazania Odpadów. Jest to dokument świadczący o poprawnym zutylizowaniu odpadów, na temat którego w ramach tej akcji chcemy poszerzyć Państwa wiedzę. Hasło „Stawiam na jakość. Sprawdzam!” tegorocznego Dnia bez Śmiecenia odnosi się również do całego procesu przygotowania przesyłek z zużytymi kartridżami tj. Oddzielanie kaset chińskich od oryginalnych lub uszkodzonych; odpowiednie pakowanie i zabezpieczenie tonerów; ekonomiczna ilość wysyłanych tonerów.

jgdgefce

    

22 KWIETNIA – DZIEŃ ZIEMI Z ECO PASSION

Międzynarodowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w niemal 200 krajach. Celem akcji jest popularyzacja postaw proekologicznych, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Z naszej strony proponujemy Państwu odbiór zużytych tuszy i tonerów. Recykling kartridży sprawia, że coraz mniej zużytych wkładów trafia na wysypiska śmieci oraz pozwala oszczędzać energię i emisję gazów cieplarnianych. Pamiętaj, że tusz/toner to nie produkt jednorazowego użytku! Oddając go nam, pozwalasz na odzysk i przetworzenie go w pełnowartościowy materiał drukujący.

Zapewniamy m. in. darmowy odbiór, konkurencyjne ceny, kartę przekazania odpadów oraz kartony do przygotowania paczek.

 

 

jbhijeab

AKCJA SZKOŁA EDYCJA II:

as2

Zapraszamy Partnerów Handlowych oraz szkoły z terenu całego kraju do uczestnictwa w drugiej edycji akcji

…BO WSZYSTKIE BYSTRZAKI ZBIERAJĄ PUSTAKI!

Zamknęliśmy już nabór do tegorocznej edycji Akcji. Do zgłoszonych uczestników zostały wysłane materiały marketingowe,  które prosimy rozdysponować do wybranych szkół i czekamy na pierwsze paczki!

19-21 WRZEŚNIA – SPRZĄTANIE ŚWIATA !

Wrzesień jest w Polsce miesiącem kojarzonym od dawna z akcją Sprzątania Świata. Fundacja „Nasza Ziemia” jako koordynator światowego projektu Clean up the Word, jak każdego roku , organizuje głośną kampanię ekologiczną, wspieraną przez szeroką rzeszę partnerów na terenie całego kraju. Tegoroczne hasło projektu brzmi: „Turysto!Szanuj środowisko!”. Centralne wydarzenia kampanii będą miały miejsce w Warszawie oraz na terenie Mazur i Węgorzewa.

W trzeci weekend września odbędzie się dodatkowo wiele pikników, konkursów, akcji i happeningów o zasięgu lokalnym, organizowanych przez wolontariuszy oraz instytucje i firmy prywatne.

Firma KRIS od wielu lat prowadzi działalność proekologiczną, promując selektywną zbiórkę odpadów oraz recykling. W ramach programu Eco Passion – recykling z pasją , odbieramy zużyte tusze i tonery, wspierając naszych Partnerów w temacie gospodarki odpadami.

Naszym celem jest szerzenie świadomości ekologicznej wśród wszystkich użytkowników materiałów drukujących, ponieważ każdy nawet najmniejszy odpad ma znaczenie dla środowiska naturalnego, a co za tym idzie, dla przyszłości Naszej Planety.

W związku z planowaną kampanią Sprzątania Świata, przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowe zasady skupu, aby przykry obowiązek recyklingu odpadów stał się jeszcze łatwiejszy dla każdego!

DLA DOSTAW SKUPOWYCH ODDAWANYCH W OKRESIE 17-24 WRZEŚNIA OPŁATA UTYLIZACYJNA W WYSOKOŚCI 1 ZŁ NIE BĘDZIE POBIERANA !!!

NA ŻYCZENIE, DOSTARCZAMY BEZPŁATNIE SPECJALNE POJEMNIKI DO GROMADZENIA ZUŻYTYCH KARTRIDŻY ORAZ KARTONY DO PAKOWANIA WYSYŁKI !!!

 

AKCJA SZKOŁA EDYCJA I:

as1

Firma KRIS jest pomysłodawcą i organizatorem akcji ekologicznej, zatytułowanej

„ Bo wszystkie Bystrzaki zbierają pustaki ”

która polega na zbiórce zużytych kartridży do drukarek przez uczniów . Cel akcji to wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz edukacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, do których zaliczają się między innymi puste tusze i tonery. Pierwsza edycja akcji odbyła się w okresie: październik 2013-marzec 2014 , a udział brało w niej 368 szkół z terenu całej Polski. Udało się zgromadzić ponad dziesięć tysięcy pustych kartridży!

„…Bo wszystkie bystrzaki zbierają pustaki” to przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym, a jednocześnie zabawowym. Ideą jest rozpowszechnianie schematów właściwych zachowań w zakresie gospodarki odpadami poprzez grywalizację w szkołach. Sponsor – firma KRIS , przygotował materiały promocyjne – plakaty, ulotki oraz prezentacje multimedialną- aby poinformować uczestników o korzyściach wynikających z recyklingu kartridży. Do każdej ze szkół biorących udział w akcji, dostarczane były ponadto specjalne pojemniki, służące do gromadzenia pustych kartridży. Zwycięskie szkoły otrzymały drukarki, natomiast najbardziej aktywni uczniowie – dodatkowe atrakcyjne nagrody. Wszystkim uczestnikom były wręczane dyplomy, potwierdzające ich starania w trosce o ochronę środowiska naturalnego.

Firma KRIS nie zapomniała o wspieraniu swoich Partnerów Handlowych – poza standardową obsługą w zakresie skupu zużytych kartridży, Kontrahenci zostali zaangażowani we wspomnianą akcję ekologiczną. To do nich należał wybór placówek oświatowych na terenie danego województwa, które brały udział. W ten sposób, KRIS zapewniał wybranym Partnerom lokalną promocję i reklamę, jak również pozyskanie nowych klientów, w postaci szkół. Nagrodą za zaangażowanie, był kupon rabatowy na zakup materiałów eksploatacyjnych Expression.

Akcja spotkała się z zainteresowaniem oraz przyniosła wiele korzyści dla wszystkich uczestników. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zagrożeniami, wynikającymi z wyrzucania kartridży do śmietnika, mając jednocześnie okazję wygrać atrakcyjne nagrody. Z kolei Partnerzy Handlowi zyskali ekologiczny wizerunek oraz nowe możliwości rozwoju swojej firmy.

AKCJA: DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA

dbs

11 maja 2014 to Dzień bez śmiecenia / World non-waste Day – międzynarodowe przedsięwzięcie ekologiczne, koordynowane i sponsorowane w Polsce przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. „Daj odpadom drugą szansę!” – hasło tegorocznej ósmej edycji kampanii motywuje do selektywnej zbiórki odpadów, która umożliwia ich dalszy recykling.

Firma KRIS jako Partner Akcji, zachęca do gromadzenia zużytych materiałów eksploatacyjnych. Prowadzimy skup pustych tuszy i tonerów, które następnie w zorganizowanych warunkach podlegają odzyskowi i są przetwarzane w pełnowartościowe materiały drukujące.

Posiadamy niezbędną dokumentację, umożliwiającą prowadzenie tego typu działalności:

Certyfikat ISO na Zarządzanie Recyklingiem oraz pozwolenie na gospodarowanie odpadami o kodach: 160216 i 080318. Każdorazowy odbiór odpadu kwitujemy Kartą Przekazania Odpadu.

Naszym celem jest minimalizacja ilości kartridży, trafiających na zbiorcze wysypiska śmieci, gdzie ich rozkład trwa nawet 800 lat. Aktualnie liczba takich odpadów wynosi ponad 300 milionów na całym świecie , zatem mało kto daje zużytym tonerom drugą szansę. Tymczasem kartridż nie jest produktem jednorazowego użytku- aż 95 % pustego kartridża może być wykorzystana ponownie, a refabrykacja powoduje ok. 60 % mniejsze zanieczyszczenie środowiska niż produkcja nowych materiałów eksploatacyjnych, ponieważ wymaga mniejszych nakładów energii, surowców i wody.

Zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej kampanii „Dzień bez śmiecenia”.

Gromadząc oraz przekazując nam puste tusze i tonery spełniacie Państwo prawny obowiązek , a jednocześnie prezentujecie postawę proekologiczną. Współpracując z nami w zakresie skupu, można wiele zyskać. Zapewniamy bezpłatne dostarczenie materiałów promocyjnych, takich jak: plakaty, ulotki oraz specjalne pojemniki do gromadzenia zużytych tuszy i tonerów. Prosimy rozdysponować otrzymane materiały marketingowe w wybranym miejscu. Skup zgromadzony w ramach akcji będzie rozliczany zgodnie z obowiązującym cennikiem skupu dla Partnerów. Próbując wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapewniamy wsparcie w zakresie logistyki oraz organizacji wysyłek. Prosimy o kontakt po zapełnieniu się pojemnika.

Liczymy na Państwa aktywny udział w zbiórce. Pamiętajmy, że każdy odpad ma znaczenie dla przyszłości Naszej Planety! Wspólnie utrwalajmy świadomość ekologiczną wśród użytkowników materiałów eksploatacyjnych!